HỆ THỐNG ĐỖ XE TỪNG TẦNG DI CHUYỂN (GRAND PARKING)

  • HỆ THỐNG ĐỖ XE TỰ ĐỘNG TỪNG TẦNG DI CHUYỂN ĐỘC LẬP

    HỆ THỐNG ĐỖ XE TỰ ĐỘNG TỪNG TẦNG DI CHUYỂN ĐỘC LẬP

    Hệ thống bãi đỗ xe tự động từng tầng di chuyển độc lập (Grand parking system), là một hệ thống bãi đỗ xe tự động được dùng trong các khu vực có diện tích lớn với sức chứa xe từ 100-500 xe. Rất thích hợp với những khu chung cư cao cấp, các bệnh viện lớn, các đơn vị kinh doanh điểm đỗ…