HỆ THỐNG ĐỖ XE XOAY VÒNG ĐỨNG (ROTARY PARKING)

  • HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE QUAY VÒNG ĐỨNG

    HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE QUAY VÒNG ĐỨNG

    Hệ thống đỗ xe quay vòng đứng là một hệ thống bãi đỗ xe cần ít diện tích, với 2 chỗ đỗ nó có thể chứa đến 16 xe Sedan hoặc 12 xe Suv. Với tốc độ lấy xe không quá lâu đây cũng là một giải pháp rất tốt cho những chủ đầu tư muốn có một hệ thống đỗ xe thông minh trên một không gian diện tích đất không quá rộng.