THANG NÂNG XE Ô TÔ

  • THANG NÂNG Ô TÔ

    THANG NÂNG Ô TÔ

    Thang nâng ô tô là một hệ thống được lắp dựng bằng khung thép hoặc xây dựng kiên cố gồm nhiều tầng đỗ xe và các xe được nâng lên hạ xuống bằng một thang máy, người lái xe tự điều khiển xe vào chỗ đỗ theo chỉ dẫn bằng những biển báo.