Hệ thống quản lý bãi đỗ xe tự động sử dụng công nghệ robocar của TPA

Hệ thống bãi đỗ xe tự động sử dụng công nghệ Robocar TPA của tòa nhà TUDI Hệ thống đỗ xe tự động sử dụng công nghệ Robocar (tự động hoàn toàn) của công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát ( TPA ) là một hê thống bãi đỗ xe được xây dựng bằng […]

26/10/2018 Quản Trị

Xem thêm